Aktualności

Szkolenie dla uczniów „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia”

W czerwcu odbyło się szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundacje Ziemia i Ludzie we współpracy z PODR w ramach projektu „Bioróżnorodność – bogactwo wsi pomorskiej”. Celem szkolenia było pokazanie, że przyszli rolnicy mogą się z powodzeniem czynnie włączać w program ochrony przyrody na terenie swojego gospodarstwa.  Szkolenie miało swoją część teoretyczną oraz parktyczną, dzieki wizycie studyjnej w gospodarstwie pokazowym Lawendowa Osada.