Lokalizacja obserwacji

Ziemia Łukowska

Klasyfikacja przyrodnicza: Przyroda nieożywiona, objęte formą ochrony przyrodniczej
Wykonał(a): Ewelina Skoczeń,
Ziemia Łukowska to bogata przyrodniczo kraina położona w północno-wschodniej części Lubelszczyzny. Na jej terenie znajdują się porośnięte jodłami rezerwaty Jata i Topór, oraz bogate tereny leśne, m.in. Kryńszczak i Las Wagramski. Ziemia Łukowska położona jest między rzekami: Wieprzem i Tyśmienicą na północy oraz Liwcem i Muchawką na południu. W obszarze znajdują się głównie lesiste i bagniste równiny, z nielicznymi pagórkami żwirowo-piaszczystymi i wydmami. W granicach Ziemi Łukowskiej znajdują się Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu. Warto również zwrócić uwagę na pomniki przyrody w gminie Łuków: trzy dęby szypułkowe w Kol. Wagram, szpaler dębowo-lipowy w Ryżkach, zabytkowa aleja lipowa w Kownatkach, aleja wielogatunkowa w Gręzówce. Ziemia Łukowska to region o bogatej przeszłości i silnych tradycjach patriotycznych. Tu toczyły się ostatnie walki Powstania Styczniowego, oraz kampanii wrześniowej 1939r. W Woli Okrzejskiej urodził się Henryk Sienkiewicz. Będąc w Łukowie warto zajrzeć do Muzeum Regionalnego mieszczącego się w dawnym konwikcie Szaniawskich. Za polecenie obszaru dziękujemy LGD „Razem”. Opis pochodzi z przewodnika "Szlakiem bogactwa bioróżnorodności - lubelskie"

Komentarz

Zaloguj się aby komentować

Brak Komentarzy

Skomentuj jako pierwszy